خدمات پس از فروش بلبرینگ

خدمات پس از فروش بلبرینگ شرکت بلبرینگ اشکان در ازاء فروش بلبرینگ، خدمات پس از فروش ویژه ای را به منظور افزایش سطح رضایت مشتریان و احترام به فرهنگ مشتری مداری به خریداران ارائه میدهد. این خدمات در کلیه نمایندگیهای فروش بلبرینگ اشکان ارائه میگردد.

واحدهای خدمات پس از فروش بلبرینگ اشکان، به مشتریان گارانتی بدون قید و شرط تقدیم می نمایند. بدین معنی که در صورتی شخصی کالایی را به واحد فروش شرکت در مدت زمان گارانتی ارجاع دهد، متصدیان بخش خدمات پس از فروش بدون قید و شرط به تعویض بلبرینگ و یا حتی استرداد وجه اقدام مینمایند.