فرم همکاری

شرکت بلبرینگ اشکان تامین کننده و توزیع کننده انواع بلبرینگ در جهت توسعه شرکت و با هدف ایجاد اشتغال، از افراد متعهد دعوت به همکاری می نماید.

کاربران علاقمند به همکاری با این شرکت توزیع کننده انواع بلبرینگ میتوانند فرم همکاری را به صورت کامل تکمیل و برای مدیریت ارسال نمایند.

مسئولان شرکت بلبرینگ اشکان در صورت صلاحدید، از شما دعوت به همکاری خواهند نمود. لازم به ذکر است صرف تکمیل فرم به منزله استخدام نمیباشد.


نام و نام خانوادگی   نام پدر
تاریخ تولد شماره شناسنامه
محل تولد وضعیت خدمت
مدرک تحصیلی جنسیت
وضعیت تاهل
--------------- ----------------------------------
شماره تلفن شماره تلفن همراه
پست الکترونیک
--------------- ----------------------------------
زمینه تخصص میزان تسلط
زمینه تخصص میزان تسلط
زمینه تخصص میزان تسلط
--------------- ----------------------------------
مکالمه        ترجمه         خواندن        نوشتن
زبان خارجی
زبان خارجی
--------------- ----------------------------------
نام موسسه / شرکت          از تاریخ                     تا تاریخ                آدرس و تلفن              علت ترک کار
--------------- ----------------------------------
حقوق درخواستی
کد امنیتی