واحد تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت بلبرینگ اشکان در راستای تحقق ماموریت شرکت در ارائه بلبرینگهای با کیفیت، واحد تحقیق و توسعه را راه اندازی نمود.

واحد تحقیق و توسعه با هدف استراتژیهای کلی شرکت و توسعه و بهینه سازی امور در مجموعه بلبرینگ اشکان رسالت های بزرگی را در برنامه کاری خود قرار داده است. این واحد با متخصصین مجرب و کارآزموده متولی فعالیت های تحقیقاتی در راستای سطح دانش و فناوری در زمینه بلبرینگ می باشد.