شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت بلبرینگ اشکان می باشد.
  1. مالکیت معنوی
    کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت بلبرینگ اشکان می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (سایت بلبرینگ اشکان) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.
  2. شرایط استفاده از خدمات سایت
    به محض پذیرش عضویت شما در سایت بلبرینگ اشکان، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.